miércoles, 19 de mayo de 2010

Pujada@Puig de Massanella

Pròleg: Aquesta es sa variant SUD des Puig de Massanella, que també se pot realitzar venguent caminant desde Mancor. Un altra dia la pujarem per es costat nord que permí es mes salvatge.


Distància recorreguda: 12.560m
Desnivell acumulat:
573m
Durada: 4h aprox
Altura máxima: 1367m
On comença?: Coll de sa BataiaDescripció de s'excursió: Començam aquesta excursió caminant uns 200m en direcció inca, deixant es coll de sa bataia adarrera nostro. Travessam es pont que creua es torrent i cercam un desvio de GR222 (ruta que transcurreix entre Lluc i Artà) i l'agafam en direcció Caimari.

Passam una font que deixarem a la dreta i seguim per es camí fins que trobem una bifurcació, on triarem l'opció de sa dreta (curva tancada) ja que s'altre mos duria a seguir es GR222. Ara mos trobam a es cami de Comafreda, el seguim fins arribar a una obertura des bosc, on trobam ses cases de comafreda. Aquí hem de desviar es nostro cami a s'opció de mes a la esquerra, ara ja sense pérdua seguirem per un camí on hem de mirar be on posam es peu perque si ha plogut ses setmanes anteriors segurament hi brollarà aigua per tot.

Seguint aquest camí arribarem a uns pilons indicadors on vorem que desde aquest punt, podriem tirar cap a Mancor, cap a Lluc o cap a es puig. EvidentAment començam a caminar direcció Puig i tot d'una entrarem dins un caminet que puja sense massa inclinació. Arribats aqui nomes heu de seguir ses fites o inclús es punts vermells que hi ha per tot es camí, passant per una petita rosseguera i seguint de nou ses fites, arribarem a un nou punt senyalitzador, on se veu a un costat "PUIG - FONT" i a s'altra "FONT - PUIG". Se refereix a sa font de s'Avenc, on vaig triar aturarme de tornada, aixi que per pujar vaig triar sa variant "PUIG - FONT".

Pujant pujant es camí se converteix en pedregós, i nomes hem de continuar seguint ses marques vermelles o ses fites, de qualsevol manera tot mos condueix a es cims (Massanella te 2 cims diferenciats). Una vegada arribam a es replà pedregós desde on ja veurem es cims, hem de divisar un teix (es s'unic arbre que hi ha a tot es terreny que ara divisam) i el fixam com a proxim objectiu. Si volem visitar sa casa de nevater, està ubicada en direcció oposada a es teix, aunque si teniu temps vos recoman una visita per coneixer un poc mes d'aprop aquesta construcció.

Mos dirigim ja cap es teix, que deixarem a la nostra dreta seguint un camí marcat amb fites, a es principi poc inclinat pero que se va "emputant" a mida que anam apropant-mos a es cim. No cerqueu un punt geodesic per trobar es cim, perque no hi es, només queda sa base i sa placa aixi que haurem de seguir ses fites per arribar a es cim oest, que es es que jo vaig visitar. Ara resulta un moment perfecte per fer un parell de fotos i menjar/beure alguna cosa. També si vos fa ganes podeu visitar s'altra cim, es fàcilment accesible i hi podeu arribar triant s'opció mes evident, no resulta gens complicat.

Una vegada reposades ses forces, mos dirigim cap a sa cima est on hem de trobar unes fites (mirant sa cima a l'esquerra) que mos duràn a es cami de tornada, per sa font de s'Avenc, aquest camí es un poc mes "salvatge" que es que hem triat per pujar, amb troços aeris, i se converteix en necessaria l'utilització de mans per mantenir s'equilibri.

De tota manera resulta entretengut i si hi anam amb bones no te cap tipo de perill, aixi que seguim cercant ses fites, ja que aqui es camí es inapreciable, i mos dirigim cap a sa font, que trobarem uns 10 minuts després d'haver començat a baixar. Sa visita me pareix molt recomenable, un lloc fosc i desconegut amb una aigua transparent com potser poques n'havia vist abans.

Després de sa visita, miram a l'esquerra donant s'esquena a sa font i seguim cercant fites, que ja poc a poc s'aniran ficant dins una pista forestal fàcilment divisable. Seguim sa pista fins a sa bifurcació amb es pilons que haviem divisat abans i mos fixam que vein des cami marcat com "FONT - PUIG".

Ara nomes hem de "descaminar" tot lo fet fins a aquell moment, per tornar finalment fins es coll de sa bataia a per es nostro coxo.Apunts:
Aquesta pujada està considerada per algunes asociacions de senderisme, turisme rural i excursionisme com sa pujada REINA de sa Serra de Tramuntana, per exemple es "grupo excursionista del fomento de turismo"