lunes, 31 de mayo de 2010

Pujada@Serra dels Cairats>Puig des Teix>Pla de sa Serp

Proleg: Aquesta excursió l'he feta en 2 sortides perque es primer no disposava de temps suficient, aixi que vaig pujar a sa Serra dels Cairats i vaig baixar, deixant sa pujada final cap es Teix per es dia següent, també pujant per sa serra dels Cairats i baixant per es pla de sa Serp. Aquestes sortides formen part d'una recerca que estic fent per trobar es camí que uneix es Teix amb Sa Gubía i que finalitzaría a Bunyola, que esper trobar en futures sortides.

Distància recorreguda: 9,9 km
Desnivell acumulat:
681 m.
Durada: 5h aprox
Altura màxima: 1062 m.
On comença?: Urbanització S'Arxiduc

Descripció de s'itinerari: Poc abans d'arribar a Valldemossa, just després d'una curva tancada a l'esquerra hi ha una desviació a l'esquerra que mos du a s'urbanització de S'Arxiduc. Aparcam es coxo i cercam un camí de terra amb una senyalització que indica "Refugi". Agafam aquest camí i durant els següents 20 minuts atravessarem 3 portes, sa darrera tancada que superarem amb unes escales de pedra destinades a tal efecte.

Una vegada tornats a es camí, notarem que es camí se comença a empinar, fins que arribem a sa font des polls (senyalitzada). Aquest troç es bastant dur i convé no deixar-se s'ànima perque en arribar a sa desviació durem aproximadament només un 15% des camí, i lo que queda no es fluixet precissament. Quan arribam a sa font des polls, on trobam uns bancs per berenar i unes barbacoas (que ara estàn precintades, no se poden utilitzar) mos fixam que a la dreta hi ha una senyal "Serra dels Cairats" i un cami de pedra que segueix pujant, l'agafam, no es tan dur com lo que hem fet fins ara, pero encara així, sa costa es bastant "alegre".

Arribam a un punt en que hi ha una bifurcació, on triam sa opció de la dreta (o recte, segons se miri, direcció valldemossa, vamos) i hi seguim caminant. Es camí ara es mes suau i inclús te trams de baixada, fins que arribam a un punt on es camí es menos visible, pero hi ha fites que mos condueixen fins una paret seca que travessam, per finalment orientarmos amb ses fites que trobem fins a un mirador de sa serra, que es on vaig acabar sa excursió dia 30.

A partir d'aqui, tornam per ses nostres passes fins sa bifurcació abans mencionada, i en comptes de tornar cap a sa font des polls seguim recte, opció que vaig prendre dia 31.

Ara mos trobam ja en direcció puig des Teix, al camí hi trobarem un gran arbre enmig des camí, que superam sense problemes, per seguir per es mateix camí, fins que arribem a un punt on pràcticament només contam amb s'ajuda de ses fites per seguir, ja que es camí ara es dificilment diferenciable. Aquestes fites mos duen a una paret seca que creuam per es lloc on està mes derruida, alerta amb s'alambrada amb punxes, que sa maleta ha d'arribar adalt!!

En aquest punt no cerqueu camí, no n'hi ha, pero heu de saber que en sa direcció de sa marxa que heu duit fins ara, es cim des teix queda "adavant a la dreta" i cercant alguna fita i pintades vermelles, començarem a pujar en forta pendent desviant sa nostra direcció cada vegada mes a la dreta, per finalment trobar ja es vertex geodésic des Puig des Teix. Normalment a aquest cim hi fot un vent considerable, aixi que es meu consell es que si heu de fer fotos sempre hi hagi algú que l'aguanti, de lo contrari pot pegar per enterra fàcilment ^^

Ja mos disposam a baixar, aquesta vegada en direcció Pla de sa Serp, que es aquest pla atravessat per un cami (amb marques de rodes de coxo) que hi ha a sa part oposada des cim des Teix per sa qual hem accedit abans. Es caminet es bastant puta, amb pedres sueltes, pero resulta molt senzill de baixar fins que...

...sorpresa! una valla que fa 1 mes no hi era! estarà electrificada? en principi no la toc perque veig que els soports son de plastic, lo qual me fa sospitar que si que està electrificada, la vaig bordejant fins que trob una senyal penjada "valla electrificada"...genial, pues haurem de cercar sa manera de passar. Jo vaig cercar un pas des cami "original" i vaig passar per abaix de sa valla, pero imagin que hi ha algún altre puesto per passar (tot i que jo no l'he vist) sense fer tant es ganso.

Una vegada atravessam aquesta valla, seguim es camí en direcció font des polls, ja no se perd en cap moment, es molt fàcil de divisar, que mos durà finalment a Sa font des Polls (lloc on abans hem pres sa desviació cap a sa Serra dels Cairats). Ja només mos quedarà baixar tota sa costa inhumana que abans hem pujat, anau alerta perque es ben facil pegar una patinada i pegar amb es cul enterra.

Finalment tornam a passar ses 3 portes i arribam a es coxo (ben petats)

 Senyal indicadora des camí que hem agafat avui.


Galeria d'imatges (próximament)